Projekt Grønt Naturrum

Projektgruppen blev født på idemøde i forbindelse med generalforsamlingen i Alstrup beboerforening 2016.

Den opstod fordi der på Løbhøj, som har været vores hidtidige udendørs mødested, trænger til nye møbler, men der er også flere der har fået svært ved at komme derop – og endelig vil vi gerne have mødestedet overdækket.

Da vi i gruppen havde fået en ide om hvad det er vi gerne vil have fik vi naturvejleder Karin Winther ud for at hjælpe med at finde ud af hvor det var muligt at etablere et samlingssted. Karin har erfaring med etablering af grønne naturrum fra flere forskellige projekter i kommunen.

Vi havde flere scenarier og forslag om mulige placeringer med udsigt over vandet som måtte opgives; bl.a. vi må ikke overdække på Løbhøj, der skal være mere end 300 meter til vandlinjen hvis vi vil have en hytte. En plan om at bruge en plads ude ved flyverstenen måtte opgives af samme årsag.

Derfor kom trekanten overfor ”Smedegaarden”, Anneksvej 50 i spil som den bedst mulige placering som det er realistisk at gennemføre såvel praktisk som økonomisk og lovmæssigt.

Lodsejer stiller jorden til rådighed uden beregning.


Her etableres grønt område indeholdende følgende:

- Gril hytte med bord og bænke. Fast belægning

- Aktivitetsområde

- Levende hegn

- Sti op af skrænten til udsigtspunkt med borde og bænk

- Brændeskur og toilet

- Shelter

- Bålplads

- Planter til stimulation af syns- lugte- og smagssans

- Fliser fra vejen til hytten så man kan benytte den som gangbesværet og i kørestol

- Oppe på bakken placeres bænke og et bord så mobile personer kan gå op og nyde udsigten.

- Biler kan parkeres ved maskinhuset og på vaskeplads ved Anneksvej nr. 50


Projektet skal ses som samlingssted for borgene i Alstrup, men også til de som kommer igennem Alstrup på tur, der tænkes på gående, cyklende og bil turister.

Hytten skal også være til information om hvad der er at opleve i Alstrup og på den videre tur.

Ved at få et grønt sted i Alstrup er vi med til at skabe sammenhæng imellem vore nabobyer/områder som Gedsted, Gl. Ullits og Lovns/Skovbakkeområdet.

Materialevalg: Grill/infohytte, shelter, brændeskur og toilet vil vi gerne have i træ eventuelt med tagpap på taget af hytten, som vi gerne vil have 8-kantet. Borde og bænke ligeledes i træ. Projektet foregår i samarbejde med Naturvejleder Karin Winther og LAG-koordinator Peter Bach Frederiksen fra kommunen.

Der er givet landzonetilladelse og byggetilladelser. Der er lavet brugsaftale med lodsejer for 20 år

Vi har fået 185.000 kr. til projektet. Sponsorer er:

Fonden for Sparekassen Farsø

Landsbyudvalget

Nordea fonden


Friluftsrådet

Der arbejdes for fuld tryk på projektet, det meste af arbejdet udføres af Alstrups borgere. Vi forventer at bygningerne er færdige til den officielle indvielse, men aktivitetsområde og beplantning vil det vare længere med at få færdigt.

Vi stiler mod officiel indvielse 29/6 kl. 13.00 – 16.00. Men hytten må meget gerne bruges nu. Vi har bestilt grill til hytten og til udenfor. Lige nu er der et bålfad i hytten.

Vi har sat en opslagstavle op i hytten hvor der opslås hvornår der er arbejdsdage.

Der vil blive sat en kalender op så man kan se om hytte og/eller shelter er booket. Hvis man ønsker at booke kan det foregå via hjemmesidens mail alstrupbeboerforening@gmail.com

Vores ønske er at vi kan lave fællesspisninger om sommeren.