Grønt naturrum i Alstrup


Link til artikel om indvielsen d. 29. juni 2019Projektgruppen blev født på idemøde i forbindelse med generalforsamlingen i Alstrup beboerforening 2016.

Den opstod fordi der på Løbhøj, som har været vores hidtidige udendørs mødested, trænger til nye møbler, men der er også flere der har fået svært ved at komme derop – og endelig vil vi gerne have mødestedet overdækket.

Da vi i gruppen havde fået en ide om hvad det er vi gerne vil have fik vi naturvejleder Karin Winther ud for at hjælpe med at finde ud af hvor det var muligt at etablere et samlingssted. Karin har erfaring med etablering af grønne naturrum fra flere forskellige projekter i kommunen.

Vi havde flere scenarier og forslag om mulige placeringer med udsigt over vandet som måtte opgives; bl.a. vi må ikke overdække på Løbhøj, der skal være mere end 300 meter til vandlinjen hvis vi vil have en hytte. En plan om at bruge en plads ude ved flyverstenen måtte opgives af samme årsag.

      Foto: Kaj


Projektet skal ses som samlingssted for borgene i Alstrup, men også til de som kommer igennem Alstrup på tur, der tænkes på gående, cyklende og bil turister.

Hytten skal også være til information om hvad der er at opleve i Alstrup og på den videre tur.

Ved at få et grønt sted i Alstrup er vi med til at skabe sammenhæng imellem vore nabobyer/områder som Gedsted, Gl. Ullits og Lovns/Skovbakkeområdet.

Materialevalg: Grill/infohytte, shelter, brændeskur og toilet vil vi gerne have i træ eventuelt med tagpap på taget af hytten, som vi gerne vil have 8-kantet. Borde og bænke ligeledes i træ. Projektet foregår i samarbejde med Naturvejleder Karin Winther og LAG-koordinator Peter Bach Frederiksen fra kommunen.

Der er givet landzonetilladelse.

Vi har foreløbig 85.000 kr. til projektet.

Vi har været på studiebesøg i Hyllebjerg som tog rigtig godt imod os og gav os rigtig god information og inspiration. Deres naturrum er bestemt et besøg værd.


Videre forløb projekt ”Grønt naturrum i Alstrup”.

Byggetilladelse er søgt 10/4 – 2018. Der forventes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.

Vi er ved at indhente tilbud på rensning og planering af grunden.

Og så er vi i selvfølgelig i gang med at søge om flere midler til udførelse af projektet.

Invitation til Opstart af Projekt Grøn Naturrum/grillhytte i Alstrup ved Anneksvej 50 (Ella og Børge) søndag den 29/4 kl. 10. Her gives kort info om projektet og formiddagskaffe, derefter starter arbejdet med træfældning og rydning af pladsen - medbring gerne sav og trillebør - velmødt 💪

Derfor kom trekanten overfor ”Smedegaarden”, Anneksvej 50 i spil som den bedst mulige placering som det er realistisk at gennemføre såvel praktisk som økonomisk og lovmæssigt.

Lodsejer stiller jorden til rådighed uden beregning.


  Her etableres grønt område indeholdende følgende:

-Gril hytte med bord og bænke. Fast belægning

-Aktivitetsområde

-Levende hegn   

-Sti op af skrænten til udsigtspunkt med borde og bænk

-Brændeskur og toilet

-Shelter 

-Bålplads

-Planter til stimulation af syns- lugte- og smagssans

-Oppe på bakken placeres bænke og et bord så mobile personer kan gå op og nyde udsigten.

-Biler kan parkeres ved maskinhuset og på vaskeplads ved nr. 50A