Historie

Flyverstenen

Troldestenen

Læs mere

Se ogsåI stendiget rundt om Alstrup Kirke ud mod vandet er der en stor sten med fire huller i.


En trold blev grangiveligt så rasende af at høre på kirkeklokkernes bimlen og bamlen at han af al kraft kastede en sten mod kirketårnet.


Han ramte dog ikke, men stenen landede lige udenfor kirken, og omkring stenen er kirkediget bygget.


At det er ganske vist, ses på de aftryk af troldens fingre, man tydeligt kan se.


 


Stenen er sat til minde om del polske og engelske flyvere, der blev skudt ned i Louns Bredning.


På stenen er indhugget besættelsesårenes store mindedata: 9. april 1940, 29. august 1943 og 5. maj 1945, samt den dag, hvor flyet blev skudt ned over Louns Bredning, den 30. august 1944.


Selve stenen blev fundet i marken af Kr. Graversen fra Bakkeluun i Alstrup. Ved hjælp af to traktorer blev stenen bragt på plads yderst på brinken.


Nogle få dage før befrielsen gik Kristian Graversen ud på brinken og huggede i granitten de verselinier som han selv havde formet:


Verden sig vaaneded i Vildskabens Vold,

Landet blev hærget og knækket dets Skjold.

Mand skal jeg mane til Tidernes Tarv

værn om din Ære, din Tro og din Arv.


Skribent og forfatter Laust Torp Jensen, Alstrup, udgav i 2009.  HVALPSUND - FORTÆLLINGER FRA LOVNSHALVØEN.


Laust skriver i forordet:


Til grund for udvælgelsen af artikler m.v. har ligget et ønske om - på trods af afstand i tid - at komme tættest muligt på de mennesker, som har beboet Lovnshalvøen, at lade de folk komme til orde, hvis beretninger hviler på egne oplevelser og iagttagelser: fiskere, husmødre, forfattere, landmænd, en restauratrice, en færgemand, en lærer, en vodbinder osv.


....Nok er er det lokalhistorie, men det er også en bog om sindelag. Om livet mellem fødsel og død sådan som det levedes og satte sig spor i menneskene herude på Lovnshalvøen.


Fortællinger fra de mere ydmyge steder forsvinder nemt i en tid, hvor bevidstheder og historier i stigende grad bestemmes af flygtige medier med produktionssted i fjerne metropoler.

Sådan skal det ikke være!


Det betyder noget for den indfødte, som for tilflytteren og turisten at besinde sig på det historiske perspektiv for tiden og stedets ånd.

Det betyder noget for samværet og fællesskabetBogen kan købes i lokale butikker og online hos boghandlere.

Visit our website

Bring books in-store

Instant payment