Indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Alstrup Beboerforening.


I forhold til vedtægterne indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling, for medlemmerne i Alstrup Beboerforening.


 - Søndag den 11. Februar 2018 kl. 12,00

- Sognehuset, Illerisørevej 6, Hvalpsund.


Dagsorden medsendes denne indkaldelse.


Der serveres en bid mad efter generalforsamlingen, af hensyn til bestillingen af dette, bedes I give besked til Ella eholmp@outlook.dk, eller på tlf.:  22633600 inden den 8/2 2018, om hvor mange i kommer til generalforsamlingen.


Vær opmærksom på at kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen, iht. Vedtægterne.

Dette indbetales på foreningens konto:  9174 4130091992, bemærk det er nyt konto nr.  Beløbet er kr. 50,00 pr. person. Husk at anføre navn.


Alstrup den 17. januar 2018

Bestyrelsen
Dagsorden til den ordinære Generalforsamling

11. Februar 2018

Alstrup Beboerforening: 

1.Valg af dirigent.

Dirigenten står for valg af referent, stemmetæller, bestyrelse og revisor.


2.Bestyrelsens beretning omhandler årets aktiviteter i 2017 og godkendelse. 3. Arbejds-/interessegruppernes beretninger om årets aktiviteter fremlægges, evaluering og beslutning om det videre forløb for:

-Grillhytte/naturrum

-Lån en Ko

-Lokalplan

-Majstang/fiskefestival.

-Stisystem til vands.                                                                                                                           


4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2017 til godkendelse. 


5. Forslag til budget 2018 til godkendelse


6. Indkomne forslag:


- Hjertestarter i Alstrup? Økonomi i forbindelse hermed.

- Forslag til ændring i vedtægterne for Alstrup Beboerforening. Bilag 1.


7. Valg af bestyrelse, i forhold til vedtægterne skal der vælges tre. Jørgen og   Solbritt er trådt ud af bestyrelsen. Ella er på valg.


11.  Valg af revisor.


12  .Evt.. 

– orientering om afholdt og kommende gå- og cykel tur, sammen med de andre beboerforeninger.

-¬Midtvejsmøde, skal det gentages?Bilag 1.


Forslag til ændring/tilretning af vedtægterne for

Alstrup Beboerforening.pkt. 3. afsnit 2,

For at være fuldgyldigt medlem dvs. med fuld stemmeret ved generalforsamlingen, skal man være fastboende og have betalt kontingent for det kommende år, inden generalforsamlingen.

ændres til:

For at være fuldgyldigt medlem dvs. med fuld stemmeret ved generalforsamlingen, skal man være fastboende og have betalt kontingent for indeværende år, inden generalforsamlingen.


pkt. 5, afsnit c. sidste afsnit:

Forslag som ønskes behandlet under pkt. 7. ”Eventuelle forslag til behandling”, skal være formanden i hænde senest 1. februar, så de/det kan vedlægges indkaldelsen til generalforsamling.

ændres til:

Forslag som ønskes behandlet under pkt. 7. ”Eventuelle forslag til behandling”, skal være formanden i hænde senest 4 uger før den berammede generalforsamling, så de/det kan vedlægges indkaldelsen.