Idéer til udvikling i Alstrup

Referat fra midtvejsmøde i Alstrup Beboerforening.

Den 3. september 2017.


Børge bød velkommen til midtvejsmøde i Alstrup Beboerforening, som vi havde aftalt på sidste generalforsamling.


Bestyrelsen har fået Søren Skovgaard Madsen til at sørge for vi kom igennem dagens punkter.


- Fremlæggelse fra arbejdsgruppen grønt naturrum/gril hytte.


Ella fra arbejdsgruppen fremlagde hvor langt de er kommet med projektet, og tankerne bag dette. Gruppen har til dato fået tilladelse fra ejer til benyttelse af areal. Der er søgt og fået godkendt landzonetilladelse for området, det indbefatter såvel område til placering af grønt naturrum/gril hytte og de forelagte parkeringspladser. Der er ligeledes til dato fået bevilget 10.000,- kr. fra Sparekassen Farsø Fonden og 70.000 fra Landsbyudvalget til projektet.


Kaj havde underskrifter fra flere medlemmer af beboerforeningen der ønsker anden placering. Der var ligeledes forslag til dette, men Kaj kunne meddele at nogle af de foreslåede muligheder ikke var realistiske, da lodsejer sagde fra. Der er et område som er foreslået, men her er lodsejer ikke spurgt.


Ud fra overstående besluttede vi på mødet at sætte det nuværende projekt i bero, og at vi på næste generalforsamling skal tage stilling til om vi skal have et grønt naturrum og hvor det i givet fald skal placeres.


Der skal komme konkrete forslag fra de som ønsker anden placering. Der skal være undersøgt om det er realistisk i forhold til lodsejer og kommunen, samt hvem der står for projektet. Dette forslag skal fremsendes til bestyrelsen inden den 20. januar 2018, ifølge vedtægterne.


I forhold til det nuværende projekt skal bemærkes at landzonetilladelsen kun gælder for det område som den er givet til og det er bl.a. på grund af at der er parkeringsmulighed. De penge der er bevilliget er givet ud fra en projektbeskrivelse om placering og fordi det er tænkt som del af at binde landsbyerne sammen og give muligheder til forbipasserende. Pengene skal betales tilbage hvis det ikke bliver dette projekt der skal gennemføres og der skal søges penge på ny.


Det er vigtigt at huske projektet er til at fremme sammenholdet i Alstrup og med til at trække folk udefra til området, så vi bliver et mere spændende sted at komme.


- Lokalplan hvad skal vi fremadrettet?


Børge har talt med planafdelingen i Vesthimmerlands Kommune, der komme ikke umiddelbart en revision af lokalplanen. Hvis vi har konkrete forslag til ændringer i lokalplanen vil de gerne høre om dette, eller om på hvilke områder vi mener det begrænser udviklingen i Alstrup.


Der var ingen af de tilstedeværende som havde ønsker/forslag til ændring af lokalplanen.


Hvis der skal ske ændringer skal forslagene hertil fremsendes til bestyrelsen, som sørger for de bliver drøfte på kommende generalforsamling.


- Planlagt cykeltur Lounshalvøen.


Ella orienterede om at der på lokalrådsmøde for beboerforeningerne i den ”Gamle Farsø Kommune” blev Beboerforeningerne enige om at arrangere en fælles cykeltur på Lounshalvøen. Det nærmere program er på Hjemmesiden www.Alstrup-by.dk .


Det er beboerforeningerne i Ullits, Gl. Ullits, Alstrup, Lovns og Hvalpsund som står for det.


De fremmødte syntes det er et godt initiativ, som kan være med til at binde området sammen.


- Der har i løbet været forskellige aktivitet som vi i bestyrelsen har deltaget i:


Landsbydating. En inspirationsaften hvor der skabes kontakt og dialog med de andre landsbyer.


Landsbyliv og nye løsninger. Det var en weekend med læring og inspiration. Det var et arrangement som var i samarbejde med Landsbyerne i Rebild og Mariager Fjord.


Møde for beboerforeningerne i Farsø Lokalområde. Beboerforeningerne i området var inviteret til fælle inspiration og en snak om der er ting vi kan løfte i fællesskab.


Vælgermøde, hvad vil politikerne gøre for at sikre landsbyerne. Der bliver p.t. arbejdet på at afholde vælgermøde med fokus på udviklingen i Landsbyerne. Der kommer nærmere om dette.


Følg med på hjemmesiderne. Vi må opfordre til at i følger med på ” Alstrup-by” og ”Landsbyliv” på Vesthimmerland kommunes hjemmeside, her er der god orientering om hvad der foregår.- Ideer til fremadrettet arbejde. Ingen


      Bestyrelsen


 
Grønt Naturrum i Alstrup - Læs mere på dette link

(april 2017)


Arbejdsgruppe-statusmøde

lørdag d. 3. september 2016 kl. 10-12.30,

Sognehuset, HvalpsundPå Idemødet efter Generalforsamlingen besluttede vi, at de nedsatte

arbejdsgrupper skulle have arbejdsro til begyndelsen af september,

hvorefter vi skulle mødes igen og høre hvad de enkelte grupper har

arbejdet med og er nået frem til, og ud fra gruppernes fremlæggelser

og forslag, beslutte hvilke aktiviteter vi vil gennemføre.


Dagsorden


1. Velkomst.


2. Orientering om arbejdet og forslag til beslutning:


A. Overdækning af ”arken”, bedre adgang til ”arken”, sansehave og grillhytte.

B. Orkideer og ko-afgræsning.

C. Badebro, fjordhave og beplantning.

D. Fiskefestival.3. Opsummering af beslutninger.................................................................................................................................Idemøde i Alstrup Beboerforening d. 28. februar 2016

- Udvikling af Alstrup


Efter generalforsamlingen  Alstrup Beboerforening stod Jørgen for Idegenerering til kommende udvikling i Alstrup.

Der blev arbejdet seriøst med de mange forslag som kom frem på mødet og det resulterede i,at vi besluttede at arbejde med følgende emner efter følgende prioritering:


A – emner der arbejdes med nu:


- Overdækning af ”arken”, bedre adgang til ”arken”, sansehave og grilhytte.


- Orkideer og ko afgræsning.


- Badebro, fjordhave og beplantning.


- Solceller i Alstrup.


- Fiskefestival.


- Pilerensningsanlæg


B – emner der arbejdes med senere:


- Vindmøller i Alstrup


- Stisystem i Alstrup med geo-fortællinger.


...........................................................................................................................

SELL

US YOUR

BOOKS

Visit our website

Bring books in-store

Instant payment

Galleri Alstrup

Dipiscng labore in magnlua veniam exrcton ullamco laboris aliquip a consequa reprehn.